PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W KĘTRZYNIE

DUSZPASTERZE

Nasi Duszpasterze

KSIĘŻA AKTUALNIE PRACUJĄCY W PARAFII:

Proboszcz : Ks. Prałat mgr lic. Albin Stankiewicz

Urodził się w 1959 r. w Lidzbarku Warmińskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 r w Olsztynie. Pracował w parafiach: Stare Pole - Wikariusz, Iława - Wikariusz, Olsztyn - Wikariusz i Wicedyrektor Caritasu. Doktorant KUL.  Proboszcz w Plauten. Dziekan Dekanatu Pieniężno, od 2009 r. jest proboszczem tutejszej parafii.

Wikariusz :  Ks. Łukasz Sadko

Proboszczowie w poprzednich latach :

1989-1998 Ks.Andrzej Duda (pierwszy proboszcz parafii)
1998-2004 Ks.Andrzej Trejnowski
2004-2005 Ks.Józef Leonowicz
2005-2009 Ks.Wiesław Kropiewnicki
2009-         Ks.Albin Stankiewicz